Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Axit Sunfurit – Muối Sunfat

163 người đã xem

Axit Sunfurit – Muối Sunfat

Axit Sunfurit – Muối Sunfat đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Axit Sunfurit – Muối Sunfat đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Axit Sunfurit - Muối Sunfat
Axit Sunfurit – Muối Sunfat

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1 [188873]: Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của saccarozơ với dung dịch H2SO4 đặc là A. H2S và CO2. B. H2S và SO2.

SO3 và CO2. D. SO2 và CO2.

Câu 2 [185552]: Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Câu 3 [245665]: Cho các phản ứng sau , Phản ứng nào chỉ xảy ra với H2SO4 đặc nóng

A. Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3+ FeSO4 + 4H2O Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O. C. C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O. D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

Câu 4 [151413]: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S + 2H2SO4 →3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là:

1 : 2. B. 1 : 3. C. 3 : 1. D. 2 : 1.

Câu 5 [116312]: Cho các phản ứng: (1) H2S + FeSO4 (2) S + HNO3 đặc, nóng → (3) SO2 + Br2 + H2O → (4) H2S + CuSO4 (5) H2S + KMnO4 + HCl (loãng) (6) H2S + Fe2(SO4)3 Số phản ứng có tạo ra H2SO4

2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6 [630526]: Cho sơ đồ phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ)

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Axit Sunfurit – Muối Sunfat về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa