Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

87 người đã xem

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

 

Trích trong tài liệu :

A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định lí và chứng minh định lí.
 Trong toán học định lý là một mệnh đề đúng . Nhiều định lý được phát biểu dưới dạng “
  x X P x Q x ,      “, P x Q x  ,   là các mệnh đề chứa biến
 Có hai cách để chứng minh định lí dưới dạng trên
Cách 1: Chứng minh trực tiếp gồm các bước sau:
– Lấy x X  bất kỳ mà P x  đúng
– Chứng minh Q x  đúng(bằng suy luận và kiến thức toán học đã biết)
Cách 2: Chứng minh bằng phản định lí gồm các bước sau:
– Giả sử tồn tại 0 x X  sao cho P x 0  đúng và Q x 0  sai
– Dùng suy luận và các kiến thức toán học để đi đến mâu thuẫn.
2. Định lí đảo, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa