Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng

87 người đã xem

876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng

876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số
Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số

 

Trích trong tài liệu :

Một số lớp bài toán trọng tâm
o Tọa độ đỉnh của parabol.
o Trục đối xứng của parabol và các vấn đề liên quan.
o Tập hợp đỉnh của parabol và các vấn đề liên quan.
o Xác định các hệ số của hàm số bậc hai.
o Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
o Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.
o Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.
o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên .
o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).
o Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).
o Tương giao parabol và parabol.
o Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet,

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa