Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư

101 người đã xem

595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư

595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư là quyển sách toán ôn thi đại học giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới.

 595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư là bộ sách toán do tài liệu chùa tuyển chọn. Bạn chỉ cần tải xuống có tất cả mọi thứ ở trong. Có đáp án lý thuyết và lời giải chi tiết rất hay nhé. Bạn kéo xuống bên dưới sẽ thấy nút tải. Chúc em thi đại học đạt điểm tối đa nhờ sợ kiên trì của mình. Thân ái và quyết thắng

Xem thêm tài liệu hay khác:  GIẢI BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QUỐC GIA 2019

595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 - Phạm Trọng Thư
595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư
Tải Tài Liệu Này Ngay Tại Đây

Trích trong tài liệu:

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Chuyên đề 3: “Nguyên hàm, tích phân”

Cao Văn Tuấn – 0975306275 Trang 6

 
5

2
1

I dx
mx n ax bx c

  

với
   
2
ax bx c k mx n


   

PP: Đặt
2
1
t ax bx c
t
mx n
     
.

 
6

2
1

I

n

dx
x a ax bx c

  

PP: Đặt
1
x a
t
  .

HƢỚNG 3: ĐỔI BIẾN ĐƢA VỀ TÍCH PHÂN LƢỢNG GIÁC

Dấu hiệu Cách đặt ẩn phụ
2 2
a x  Đặt

 
;
2 2

sin ,
cos , 0;
t
t
x a t
x a t
x a 

Đặt

 
;
2 2

tan ,
cot , 0;
t
ta tx a t 
 
    


 

   21
x a Đặtan , ;
2 2
x a t t

   
 

 

a xa x

hoặc xa x

Đặt a t  cos 2  x a b x    

Đặt

2
x a b a t    sin

HƢỚNG 4: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
Ví dụ:

 dx

x
 

.

D.TÍCH PHÂN HÀM LƢỢNG GIÁC

HƢỚNG 1: SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI LƢỢNG GIÁC ĐƢA VỀ CÁC TÍCH PHÂN CƠ BẢN

Download ngay 595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư  bạn nhé!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa