Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

58 bài tập tự luận động lực học chất điểm

86 người đã xem

58 bài tập tự luận động lực học chất điểm

58 bài tập tự luận động lực học chất điểm đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

58 bài tập tự luận động lực học chất điểm đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
58 bài tập tự luận động lực học chất điểm
58 bài tập tự luận động lực học chất điểm

 

Trích trong tài liệu :

Bài 1: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 40 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp với
nhau một góc 00; 300; 600; 900; 1200; 1800? Nêu nhận xét ?ĐS: 80n; 77,3 N; 40√3 N; 40√2 N; 40 N; 0 N
Bài 2. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 3 N; F2 = 4 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp
với nhau một góc 900?ĐS: 5 N
Bài 3. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= F2 = 20 N. Tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp
với nhau một góc α =00ĐS: 40 N
Bài 4. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 6 N; F2 = 8 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp
với nhau một góc 90
0ĐS: 10 N
Bài 5. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30 N. Hãy tìm góc của hai lực khi hợp lực cua chúng
la 30 N?ĐS: 1200
Bài 6. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 10 N. Hãy tìm góc của hai lực khi hợp lực cua chúng
la 10 N?ĐS: 1200
Bài 7. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 10 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 58 bài tập tự luận động lực học chất điểm về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa