Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng

117 người đã xem

52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng

52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng  thuộc Chương 6 Lí lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 12

52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng  .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Vật Lý 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng
52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng

Trích trong tài liệu :

1. Thuytlng t ánh sáng Câu 1: Điu khngđnhnàosauđâylàsai khi nói v bn cht ca ánh sáng A. Khi tính cht ht th hin rõ nét ta d dàng quan sát hintng giao thoa ánh sáng B. Hintng giao thoa ánh sáng là bng chng thc nghim quan trng khngđnh ánh sáng có tính cht sóng C.Ánhsángcólng tính sóng – ht D.Khibc sóng ca ánh sáng càng ngn thì tính cht ht th hin càng rõ nét, tính cht sóng càng ít th hin Câu 2: Đin khuyt vào phn chm chm mnhđ sau:“Sóngdin t cóbc sóng càng nh thì bn cht…….().càngrõnét, cóbc sóng càng ln thì bn cht…..()….càngrõnét’’ A. (1) sóng ; (2) ht B. (1) (2) sóng C. (1) (2) ht D. (1) ht; (2) sóng Câu 3: Ni dung ca thuytlng t không nói v: A. Ánh sángđc to thành bi các ht gi là phôtôn. B. Trong chân không, phôtôn bay vi tcđ c = 3.108m/s. C. Vi miánhsángđnsc tn s f,cácphôtônđumangnănglng e = hf. D. Phôtôn tn ti c trong trng thái chuynđngvàđng yên. Câu 4: Chn câu sai. Theo thuytlng t ánh sáng: A. ánh sáng là tp hp các photon B.photonmangnănglng t l vi tn s ánh sáng C. trong chân không, photon chuynđng vi vn tc ln nht trong t nhiên D. vn tc photon ch ph thuc tn s, không ph thucmôitrng. 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 52 bài tập chuyên đề Lượng tử ánh sáng  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa