Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

35 bài tập halogen nâng cao có lời giải

66 người đã xem

35 bài tập halogen nâng cao có lời giải

35 bài tập halogen nâng cao có lời giải đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

35 bài tập halogen nâng cao có lời giải đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
35 bài tập halogen nâng cao có lời giải
35 bài tập halogen nâng cao có lời giải

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1: 39,5 gam hỗn hợp X gồm MgCO3, MgCl2 BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 41,7 gam chất tan. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong hỗn hợp X :

22,41%

B. 25,18%

19,61%

24.30% Hướng dẫn giải: MgCO3 39,5(gam){MgCl,

MgCl, _

41,7 – 39,5 _02

BaCI, BaCO,

0,2.3.16 >> %m=~ .100% = 24,3%

+HCl(vd)

41,7(gam)

> n coś =

71–60

>> %mo = 39,5

Câu 2 : Hoà tan m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3 và CuO cần vừa đủ 400 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 58,4 gam kết tủa. Giá trị ca m là: A. 48,0

44,0

57,6

42,0 Hướng dẫn giải:

Mg2+

+ HCl:1,6(mol)

Fe 3+

Mgo m(gam) Fe,0, –

Cuo

+NaOH(du)

ddy

Cu2+

Mg(OH)2 u) >58,4(gam) Fe(OH)3

Cu(OH) Al : 1,6 n2 = 0,8=m= 58,4 – 1,6.17+0,8.16 = 44

Ən

= nc- =1,

6

K+

K+

v Na

+AgNO3

Câu 3: Dung dịch X chứa NaHCO3, KHCO3 và Ca(HCO3)2. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 10,752 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng vừa hết với dung dịch AgNO3 thu được kết tủa và dung dịch chứa 41,94 gam chất tan. Khối lượng muối có trong dung dịch X là :

39,387 g

41,460 g

37,314 g

33,160 g Hướng dẫn giải:

AgCl (NaHCO3 |m(gam){KHCO3 | +HCl(vừa đủ) AddY.”

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 35 bài tập halogen nâng cao có lời giải về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa