Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

28 Vấn đề vật lí 12 tập 1 siêu đầy đủ, cực dễ hiểu

150 người đã xem

28 Vấn đề vật lí 12 tập 1 siêu đầy đủ, cực dễ hiểu

28 Vấn đề vật lí 12 tập 1 siêu đầy đủ, cực dễ hiểu  là tài liệu mà Tài Liệu Chùa muốn gửi đến bạn. Nó cũng thay như một lời động viên, tiếp lửa cho em chạm tới cánh cửa đại học! Đã là 12 rồi, đây là năm quyết định đến cuộc sống bạn sau này, chẳng ai giúp bạn ngoài trừ bạn, vì thế đừng chần chừ nữa. Cố lên nhé!

Xem thêm:

Bộ 9 Đề Thi Thử Toán 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Nguyễn Bá Tuấn

Bộ 15 Đề Thi Thử Hóa 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Chi tiết tài liệu:

3. Dao động điều hòa : là dđ trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời
gian.

x = Acos(t + ).

=
.
180

(rad)
180.a(độ)

 A, ,  : Ba anh này không đổi (^.^)
 Biên độ A và pha ban đầu  phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu (*.*)
 Tần số góc  (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.
4. Vận tốc: v = x’ = – Asin(t + ) = Acos(t +  +
2

)

 vmin = 0. :(Biên)
 vmax = A=|v|. :(Cân bằng)
5. Gia tốc: a = v’ = x’’ = – 

2Acos(t + ) = – 
2
x.

 amax = 

2A. :(Cân bằng)
 amin = 0. :(Biên)
6. Hệ thức độc lập đối với thời gian :
 x và v:

2 2
2 2 2 1
x v
A A 
 

Hay

2
2 2
2
v
A x

 

 a và v :

2 2
2 2 4 2
v a 1
A A
 
 

Hay

2 2
2
2 4
v a A  
 

 a và x: a = – 
2
x.

7. Mối liên hệ cđ tròn đều & dđ điều hòa: Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn
thẳng luôn luôn có thể dược coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều
trên đường kính là đoạn thẳng đó.

Tải tài liệu tại đây! TẢI NGAY!

Tài Liệu Chùa tặng bạn
Đừng quên ghé thăm Tailieuchua.com để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích hơn nhé!

28 Vấn đề vật lí 12 tập 1 siêu đầy đủ, cực dễ hiểu

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa