Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

76 người đã xem

229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất
229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

 

Trích trong tài liệu :

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT LỚP 10 THPT

____________________________________

Câu 1. Cho các hàm số y  2x y x y x y x y x y x             1; 2 6; 7 ; 9 2; 4 5; 8 7 . Có bao nhiêu
hàm số đồng biến trên  ?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 2. Cho các hàm số y                2x y x y x y x y x y x 1; 7 6; 7 ; 6 22; 4 5; 8 7 . Có bao
nhiêu hàm số nghịch biến trên  ?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 3. Tìm phương trình đường thẳng đi qua điểm (4;7) và (8;11).
A. y  x 3 B. y = 2x + 4 C. y = 8x + 1 D. y = 4x – 1
Câu 4. Giả sử d là đường thẳng đi qua hai điểm (5;1) và (7;3). Đường thẳng d đi qua điểm nào sau đây ?
A. (4;0) B. (9;2) C. (10;4) D. (4;3)
Câu 5. Tìm m để hàm số y = (m – 6)x + 9 đồng biến.
A. m > 6 B. m < 4 C. 2 < m < 3 D. 1 < m < 4
Câu 6. Tính diện tích S của tam giác tạo bởi đường thẳng y = 2x + 1 và các

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa