Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết

138 người đã xem

190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết

190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết  thuộc Chương 6 Lí lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 12

190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Vật Lý 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết
190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết

Trích trong tài liệu :

1. Thuytlng t ánh sáng Câu 1: Điu khngđnhnàosauđâylàsai khi nói v bn cht ca ánh sáng A. Khi tính cht ht th hin rõ nét ta d dàng quan sát hintng giao thoa ánh sáng B. Hintng giao thoa ánh sáng là bng chng thc nghim quan trng khngđnh ánh sáng có tính cht sóng C.Ánhsángcólng tính sóng – ht D.Khibc sóng ca ánh sáng càng ngn thì tính cht ht th hin càng rõ nét, tính cht sóng càng ít th hin Câu 2: Đin khuyt vào phn chm chm mnhđ sau:“Sóngdin t cóbc sóng càng nh thì bn cht…….().càngrõnét, cóbc sóng càng ln thì bn cht…..()….càngrõnét’’ A. (1) sóng ; (2) ht B. (1) (2) sóng C. (1) (2) ht D. (1) ht; (2) sóng Câu 3: Ni dung ca thuytlng t không nói v: A. Ánh sángđc to thành bi các ht gi là phôtôn. B. Trong chân không, phôtôn bay vi tcđ c = 3.108m/s. C. Vi miánhsángđnsc tn s f,cácphôtônđumangnănglng e = hf. D. Phôtôn tn ti c trong trng thái chuynđngvàđng yên. Câu 4: Chn câu sai. Theo thuytlng t ánh sáng: A. ánh sáng là tp hp các photon B.photonmangnănglng t l vi tn s ánh sáng C. trong chân không, photon chuynđng vi vn tc ln nht trong t nhiên D. vn tc photon ch ph thuc tn s, không ph thucmôitrng. 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] 190 bài trắc nghiệm hiện tượng Quang điện có giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa