Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN

89 người đã xem

16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN_

16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN_  thuộc Chương 3 Hóa lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

 16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN_  .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN
16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN

Trích trong tài liệu :

– Trong đó: H2NCH(R)COOH là amin axit no, phân tử của 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2; n là số gốc amino axit trong phân tử peptit. – Nếu peptit được tạo bởi các amino axit khác nhau ta suy ra:   22 CH CONH CH aa goácCH(R) CONH CONH n n n C ; C nn
II. Phân dạng bài tập và ví dụ minh họa 1. Tính lượng chất trong phản ứng a. Mức độ vận dụng Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là A. 9. B. 8. C. 10. D. 6. Hướng dẫn giải

                                     o 2 2 2 n O , tquy ñoåi 2 2 2 2 (0,5nx x y) mol(nx y) mol 2 CO HO Coâng thöùc cuûa X laø H (HNCH(R)CO ) OH:x mol CONH:nx mol X CH :y mol CO H O N H O:x mol n nx y b n 0,5nx x y c 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  16 CÂU AMINO AXIT-PEPTIT RẤT CƠ BẢN_ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa